Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
395375

Cẩm Thủy: Đánh giá 1 năm thực hiện mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2023-2028

Đăng lúc: 15:55:58 02/11/2023 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN BTC ngày 24/5/2023 của BCH Trung ương Đoàn về Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2023-2027, trong thời gian qua, việc xây dựng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động đã được các các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số.

 Trong năm 2023, các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề “Chuyển đổi số các hoạt động Đoàn”. Các cơ sở đoàn đã chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, chủ động nắm chắc hoàn cảnh gia đình, thu nhập, nghề nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, diễn biến tư tưởng, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Instagram…). Công tác quản lý đoàn viên được các cơ sở đoàn chú trọng. 100% đoàn cơ sở và chi đoàn có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên trên phần mềm QLĐV; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đẩy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên …
357461515_806427200974327_220500502915158138_n.jpg
Các đơn vị đã chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức các hoạt động hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trong thanh niên cũng được quan tâm, tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương.
347418153_998944961283122_8262426965741774433_n.jpg

Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia vào hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội).
393227016_726044259561510_5780568484995809031_n.jpg

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về cơ chế, các nội dung trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đạt chỉ tiêu. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong dịp tham gia Hội trại hè cấp huyện.
361236205_283177377627586_6046197337301827893_n.jpg

Với những sự chủ động, cố gắng và nỗ lực đó, trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã sơ bộ đánh giá và công nhận 24 Đoàn cơ sở đạt “Đoàn cơ sở 3 chủ động” năm 2023, đạt 85% tổng số Đoàn cơ sở của huyện.

Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” còn tồn tại một số hạn chế, đó là: việc duy trì sinh hoạt chi đoàn chưa thực sự chuyển biến tích cực; công tác chủ động trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụngđội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở chưa được quan tâm. Việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn đôi lúc còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Nhiều việc, cán bộ Đoàn chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tạo nguồn lực phát triển thanh niên. Điều này ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động và chất lượng thực hiện phong trào.
387107050_1689798671539431_2296829295083163934_n.jpg

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” nề nếp, đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn và tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; nâng cao vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị./.