Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
395375

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Đăng lúc: 16:17:51 06/06/2022 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 75-TB/MTTQ ngày 21/01/2022 về Kế hoạch giám sát năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; căn cứ Kế hoạch số 24-KH/ĐTN, ngày 06/01/2022 của Ban Thường vụ HuyệnĐoàn về Giám sát việc thực hiện Luật trẻ em năm 2016, giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Huyện Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bí thư Huyện Đoàn làm Trưởng Đoàn cùng các đồng chí là lãnh đạo Huyện Đoàn và các đơn vị liên quan đã tiến hành giám sát các đơn vị theo kế hoạch UBND các xã Cẩm Tân, Cẩm Tâm, Cẩm Long và Cẩm Châu việc triển khai việc thiện Luật trẻ em năm 2016, giai đoạn 2018 - 2020.

 

 123298232_1060420521062234_3782675544855836314_n.jpg

Thông qua giám sát, có thể thấy, đa số các đơn vị đều triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật trẻ em; các cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, văn bản hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời lồng ghép các nội dung về thực hiện Luật trẻ em trong các văn bản chỉ đạo của các lĩnh vực liên quan; triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch và ký kết các chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ trẻ em ngày càng có hiệu quả; công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm, nhiều mô hình tốt, cách làm hay về bảo vệ trẻ em đang được triển khai hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, việc phối hợp trong công tác can thiệp, hỗ trợ, xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực giữa các đơn vị, phòng, ban tham gia thành viên Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, theo chức năng nhiệm vụ được giao nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
123406100_1060420581062228_2357901549289701740_n.jpg
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua giám sát, Ban Thường vụ Huyện Đoàn nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 tại các đơn vị được giám sát, cụ thể: Tại địa phương được giám sát vẫn còn tình trạng trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích, bị xâm hại. Việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh thông qua hệ thống các khu vui chơi, nhà văn hóa cho trẻ em còn hạn chế; Chính quyền địa phương tại một số thời điểm còn chưa thực sự quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác thực hiện quyền trẻ em. Việc quan tâm dành nguồn kinh phí được phân bổ cho lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan đôi lúc còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa có nhiều chính sách riêng dành cho trẻ em. Công tác kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đối với trẻ em chưa thường xuyên và kịp thời nên vẫn còn xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn khá mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm nên trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn lúng túng, mang tính hình thức; các đơn vị chưa có hoạt động cụ thể trong phát huy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, chưa quan tâm tổ chức hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với trẻ em, thực hiện tiếp nhận ý kiến của trẻ em và cách thức xử lý, kết quả trả lời các ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của trẻ em đến chính quyền địa phương.

Qua hoạt động giám sát, BTV Huyện Đoàn đã có kết luận đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể vào cuộc. Cần tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Luật Trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Cần tăng cường phối hợp, giáo dục tiền hôn nhân, trang bị kiến thức chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cho thanh niên; bố trí, sắp xếp dành không gian vui chơi, giải trí riêng cho trẻ em, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.