Truy cập

Hôm nay:
252
Hôm qua:
130
Tuần này:
495
Tháng này:
1777
Tất cả:
352260

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Cẩm Thủy

Đăng lúc: 00:00:00 05/08/2020 (GMT+7)

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Thủy tăng cường đẩy mạnh nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của huyện nói riêng.

 

13680807_140378943066401_5228075398246295731_n.jpg

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè tới thăm và làm việc tại Huyện. Đoàn đại biểu thanh thiếu niên Seongnam (Hàn Quốc) đã được tìm hiểu về con người, phong tục và thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện.
22049815_852024314967544_4109923437117381301_n.jpg
       Để nâng cao năng lực cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chủ trương đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho đoàn viên thanh niên; tổ chức hội nghị báo cáo viên về tình hình biển Đông cho cán bộ trong cơ quan; thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. Các hội nghị, hội thảo, văn hoá, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực.
          Các phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, đoàn viên thanh niên được triển khai tích cực. Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh. Các Câu lạc bộ sinh hoạt, giao lưu định kỳ 1 lần/tháng hoặc 1 lần/quý, tạo sân chơi giúp các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức về chuyên môn cũng như cuộc sống. Ngoài ra Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên, tích cực xây dựng và triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh, tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho cán bộ Đoàn cấp huyện.

103936071_1113629409009620_6350416459382740436_o.jpg
              Trong thời gian tới, định hướng của công tác quốc tế thanh niên là: tiếp tục được đổi mới, tăng cường đa dạng hóa đối tác, loại hình, quy mô các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị ở cả cấp cao và địa phương; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. Do vậy, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác hướng tới những đối tượng thanh niên ít có điều kiện tham gia hội nhập quốc tế như: Thanh niên nông thôn, thanh niên trong lực lượng vũ trang. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế.
124709745_1860972387373826_7842337330688535273_o.jpg

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường tập huấn kỹ năng quốc tế cho thanh niên như vận động thanh niên tham gia học các lớp ngoại ngữ, tổ chức giao lưu với thanh niên quốc tế; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè trên thế giới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đoàn đối với công tác quốc tế thanh niên…
125094510_769868293565249_8563237274138011396_n.jpg